CÔNG TRÌNH: NHÀ HÀNG BIM ONE - HẠ LONG - QUẢNG NINH