CÔNG TRÌNH: NHÀ HÀNG ĐẠI LONG - BÃI CHÁY, QUẢNG NINH