CÔNG TRÌNH: NỘI THẤT NHÀ BÀ LAN - CÁI ĐẦM, QUẢNG NINH