CÔNG TRÌNH: THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ ÔNG THỊNH - QUẢNG NINH