CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH: NHÀ HÀNG ĐẠI LONG - BÃI CHÁY, QUẢNG NINH

    CÔNG TRÌNH: NHÀ HÀNG ĐẠI LONG         CHỦ ĐẦU TƯ ÔNG ĐẠI ĐỊA CHỈ BÃI CHÁY, QUẢNG NINH LOẠI HÌNH   SỐ TẦNG 6 TẦNG MẶT TIỀN   DIỆN TÍCH   CÔNG NĂNG SỬ DỤNG       ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WTG     NĂM THỰC HIỆN 2015