CÔNG TRÌNH: NHÀ HÀNG ĐẠI LONG - BÃI CHÁY, QUẢNG NINH

CÔNG TRÌNH: NHÀ HÀNG ĐẠI LONG - BÃI CHÁY, QUẢNG NINH

 

CÔNG TRÌNH: NHÀ HÀNG ĐẠI LONG

 

 

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ

ÔNG ĐẠI

ĐỊA CHỈ

BÃI CHÁY, QUẢNG NINH

LOẠI HÌNH

 

SỐ TẦNG

6 TẦNG

MẶT TIỀN

 

DIỆN TÍCH

 

CÔNG NĂNG SỬ DỤNG

 

 

 

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

WTG

 

 

NĂM THỰC HIỆN

2015