CÔNG TRÌNH: NỘI THẤT NHÀ ÔNG QUẾ - BẮC NINH

CÔNG TRÌNH: NỘI THẤT NHÀ ÔNG QUẾ - BẮC NINH

NỘI THẤT NHÀ MR QUẾ - BẮC NINH

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH

          PHÒNG KHÁCH + PHÒNG BẾP TẦNG 1

                 PHÒNG KHÁCH TÂNG 2

NỘI THẤT PHÒNG NGỦ

     NỘI THẤT PHÒNG NGỦ 1

      NỘI THẤT PHÒNG NGỦ 2

      NỘI THẤT PHÒNG NGỦ 3