Khách Sạn Đại Long - Bãi Cháy, Quảng Ninh

Khách Sạn Đại Long - Bãi Cháy, Quảng Ninh

Dự án Khách Sạn Đại Long - Bãi Cháy, Quảng Ninh do WTG thiết kế và trực tiếp giám sát thi công 🎉🎉🎉

 

 

Thiết kế áp dụng công nghệ mới sàn UBOT cho phép vượt khẩu độ cột lớn (hệ lưới cột được giảm bớt tiết kiệm diện tích, kinh phí và có những không gian lớn không vướng cột)

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ TẠI 👇https://goo.gl/forms/6tSrhsL3iM6oapWX2
Ngay sau khi nhận được thông tin, nhân viên WTG sẽ liên lạc tư vấn trực tiếp.

#thietkekientruc #thietkenoithat #bietthutanco #kientructancodien#noithattancodien #laudai 

#tancodien #tuvanwtg #wtg #kientruc #noithat#thietke #thietkenha #noithatchungcu 

#thietkechungcu #noithatdep
-------------------------------------------------------
Tư vấn thiết kế WTG
Trụ sở: Số 30 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0963.68.0404